HS سنگ شکن چکشی سری

HS14 سنگ شکن چکشی سریسنگ شکن ضربه ای از یک روتور که دارای 2 تا 6 پره است و با سرعت زیاد دوران میکند ، تشکیل شده است. نقش پره ها ، پرتاب قطعات بار ورودی به طرف جدار داخلی سنگ شکن است. بر روی جدار داخلی دستگاه نیز تعدادی سپر از جنس سختی نصب شده است. قطعات بار ورودی در اثر برخورد با این سپر ها خرد می شوند.

سرعت حرکت پره ها 15 تا 50 متر در ثانیه است و سرعت قطعات بار ورودی در هنگام برخورد به سپرها به حدود 1/6 برابر سرعت پره ها میرسد.این سنگ شکن برای خرد کردن موادی با سختی و سایندگی زیاد مناسب نیست و به طور رایج از این سنگ شکن برای خرد کردن کانه هایی استفاده می شود که میزان سیلیس آنها تا 5% باشد.

سیستم هیدرولیکی دستگاهدرب های بازرسی تعمیر و نگهداری آسان و یا اتاق باز شده توسط هیدرولیکی.

الکترو موتوردارای موتور قدرتمند 132 کیلوواتی

چکشهای دستگاهشاسی دستگاه