دفاتر فروش و خدمات پس از فروش


آذربایجان

آدرس آذربایجان:

شهر باکو ،کیلومتر ۷ اتوبان باکو-سومقایت

Tel: (+994) 51 599 70 07; (+994) 55 940 70 07


قزاقستان

آدرس قزاقستان:

شهر آلماتی

Tel: ‭+7 (701) 948-70-07‬ / ‭+7 (705) 336-40-87


اکراین

آدرس:

شهر ایوانا فرانکوف،خیابان دویرسکا،ساختمان شماره ۳۰ واحد ۷۰

Tel: ‭+۳۸۰ ۹۹ ۳۱۰ ۴۲۷۲ / +۳۸۰ ۶۳ ۷۳۰ ۷۰۶۰

ارسال پیام